หน้าแรก จดหมายถึงฉัน Our Sea  
  Surat Thani Eco Tours Homepage for visitors wishing to enjoy unique experiences in and around the city of Surat Thani including the mountains, beaches, National Parks and wilelife.Wonderful Surat Thani Province...Adventure and excitement in the great outdoors South Thailand.
 

 

 


นกแอ่นกินรัง
Edible-nest Swiftlet : Aerodramus Fuciphagus

 

นกแอ่นกินรังทำรังด้วยน้ำลายตนเองล้วนๆอาศัยตามถ้ำอุโมงค์ซอกผาหินและอาคารบ้านเรือน
มีอยู่ทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และชมพูทวีป

 

 

ในไทยมีนกนางแอ่น 12 ชนิด เป็นแอ่นกินรัง 3 ชนิด

 

     นกตัวเล็กขนาดไม่ใหญ่นักเมื่อกางปีกลู่ไปทางหลังเวลาบินล้วนเป็นนกนางแอ่น ความจริงแล้วรูปร่างด้านโครงสร้างที่คล้ายกันกลับเป็นนกคนละสกุลกันเลยและบ้างมีพฤติกรรมไม่เหมือนกัน เช่นนกแอ่นพันธุ์ Barn Swallow ( ชื่อสามัญ )นกพันธุ์นี้จะชอบแกะตามกิ่งไม้และสายไฟในเมืองที่กรุงเทพฯแถวถนนสีลมจะพบเมื่อมันอพยพหนีหนาวเข้ามาหาแหล่งอาหาร

     แต่นกแอ่นสกุล  Apodidae Swiftlet ( ชื่อสามัญ ) มีรังชนิดรังสีขาวลำตัวยาวประมาณ 12 เซนติเมตร มันจะคายน้ำลายเหนียวออกจากต่อมใต้ลิ้นสร้างรังของมัน นักปักษีวิทยาเรียกว่ารังนกแอ่นกินรัง นกแอ่นนี้มันจะไม่เกาะตามต้นไม้ ไม่เกาะสายไฟฟ้าเหมือนนกนางแอ่นอื่นๆ มันไปหากินแล้วจะกลับมาเกาะเฉพาะที่รังของมันเท่านั้น นกแอ่นกินรังนี้มันจะวางไข่รังละไม่เกิน 2 ฟอง 

   อาหารของนกแอ่นคือแมลงต่างๆมากมาย มันกินแมลงเม่า  ยุง  แมลงปอ ตั๊กแตนรวมถึงแมลงปีกแข็งบาง ชนิด ปริมาณของนกจะสัมพันธ์กับห่วงโซ่อาหาร นกแอ่นแต่ละพันธุ์มันมีถิ่นอาศัยต่างกัน บางพันธุ์ อาศัยตามชะโงกเงื้อมเขาถ้ำซอกหินผา บางพันธุ์อยู่ตามพงหญ้า นกแอ่นทั่วไปมันใช้โคลนทำรังบุด้วยฟางหญ้า และบางพันธุ์มันนอนตามฉางข้าว พงหญ้ากก ป่าชายเลน ชายหลังคา

   ส่วนแอ่นกินรังจะอาศัยอยู่ตามเกาะตามถ้ำตามธรรมชาติแล้วปัจจุบันมนุษย์ได้สร้างตึกให้มันอยู่ทำเป็นอุตสาหกรรมฟาร์มเลี้ยงนกแอ่นกินรังกัน

 

 

       

 


 
การเก็บรังนกแอ่นกินรังในประเทศไทย

 

ราวๆ เดือนกุมภาพันธุ์ หรือต้นเดือนมีนาคม จะเป็นการเก็บรังนกในครั้งแรก หลังจากนั้นนกแอ่นกินรังจะเร่งรีบสร้างรังขั้นใหม่อีกครั้งราว 20 วัน รังก็จะเสร็จสมบูรณ์ แต่รังในครั้งนี้มิใช่มีแต่น้ำลายล้วน ๆ เหมือนรังในครั้ง แรก แต่อาจมีขนนกปนอยู่ด้วยแต่คนเก็บรังนกก็จะเก็บรังในครั้งที่สองไปด้วย สำหรับรังที่สร้างขึ้นในครั้งแรกและ ครั้งที่สองนี้ นกตัวเมียจะสร้างแต่ลำพัง ต่อมมามันจะสร้างรังอีกครั้ง เป็นครั้งที่สามและครั้งสุดท้าย ซึ่งครั้งนี้นกตัวผู้และนกตัวเมียจะช่วยกันสร้าง รังในครั้งนี้อาจมีเลือดของนกติดมาด้วย และคนเก็บรังนกส่วนมาก จะไม่เก็บรังในครั้งที่สามนี้ ปล่อยให้นกใช้วางไข่และเลี้ยงลูก

 

 

 มันบินด้วยความเร็ว 55 ไมล์หรือ 89 กิโลเมตรต่อชั่วโมง


ชาวจีนเรียกนกแอ่นกินรังว่านางแอ่นฝน เพราะมันชอบเล่นน้ำฝน ใยน้ำลายที่มันทอรังชาวจีนก็เรียกว่าสร้อยทองคำขาว  รังของมันมีราคามาตั้งแต่ราชวงศ์ถังนิยมนำมาทำซุป


ชาวจีนเรียกนกแอ่นกินรังว่านางแอ่นฝน เพราะมันชอบเล่นน้ำฝน ใยน้ำลายที่มันทอรังชาวจีนก็เรียกว่าสร้อยทองคำขาว  รังของมันมีราคามาตั้งแต่ราชวงศ์ถังนิยมนำมาทำซุป


คลื่นโซน่าร์ ความถี่ 1,500 – 5,500 เฮิรตซ์ที่มันปล่อยออกมา 6 ครั้งต่อวินาทีสะท้อนให้มันสามารถนำร่องเดินทางได้    แม้ในที่มืด มันบินได้ปราดเปรียวฉวัดเฉวียนและบินโฉบแมลงได้ทนนาน

นักวิทยาศาสตร์ได้วิจัยพบว่ารังนกแอ่นกินรังไม่ได้มีคุณค่าทางโภชนาการแต่อย่างใด ไข่ไก่หนึ่งฟองมีคุณค่าทางอาหารกว่า