หน้าแรก จดหมายถึงฉัน Our Sea  
  Surat Thani Eco Tours Homepage for visitors wishing to enjoy unique experiences in and around the city of Surat Thani including the mountains, beaches, National Parks and wilelife.Wonderful Surat Thani Province...Adventure and excitement in the great outdoors South Thailand.
 

 

พรรณไม้น้ำและปลาสวยงาม บันทึกภาพเมื่อ 07/2010

 

ต้นไม้บนบกมีนกเกาะ
ร้องไพเราะร่มไพรในทุกหน
พรรณพฤกษาในน้ำล้ำสกล
มัจฉาวนเวียนว่ายสายวารี..

ไม้พื้นเมืองของไทย

ปลาคองโกและเรนโบว์สายรุ้ง

Phenacogrammus interruptus ปลาคองโก เกล็ดแวววาว

ตะเพียนหน้าแดง

Melanotaenia_boesemani ถ้าได้อาหารทีมีโปรตีนสมบูรณ์ ครึ่งหลังของตัวจะสีส้มสด

มอส สไปกี้ กำลังฟอร์ม

บริกซ่าญี่ปุ่น

บัวเจ็ดสี

หญ้าซาจิ

 

เทปเกลียวปลายแหลม

 

 

ทำไมเธอปล่อยตัวให้อ้วนแบบนี้

 

 

เพาะหญ้าซาจิกึ่งน้ำกึ่งบก

 

 

บัวไทยพันธุ์นี้ เลี้ยงอย่างไรใบก้านและดอกก็โผล่พ้นน้ำ